seo optimizacija ilustracija

Seo optimizacija

SEO optimizacija je proces povećanja vidljivosti web sajta na organskim odnosno besplatnim rezultatima pretrage.

SEO optimizacija web sajta

Veoma često možemo videti da i napredni korisnici interneta ne razumeju potpun smisao jednostavne skraćenice SEO. Termin SEO optimizacija web sajtova se u praksi najčešće koristi kao skraćenica SEO, koja potiče od Search Engine Optimization i u prevodu znači optimizacija za pretraživače.

Kada govorimo o temi SEO optimizacija web sajta, u samom procesu koristi se i termin Link juice. Link juice predstavlja neku vrstu digitalne snage koju donosi dolazni link, čija vrednost se prenosi iz dolaznog sajta. Povećava se dolaznim linkom ka datom web sajtu, a slabi izlaznim linkom sa tog web sajta.

SEO optimizacija web sajta – Link juice kao digitalna snaga

Link juice predstavlja SEO termin i korespondira sa vrednošću koju unosi neki link (hiperlink). Link juice se može shvatiti kao neka vrsta digitalne snage koju donosi dolazni link, a čija vrednost izvire iz dolaznog sajta. Povećava se dolaznim linkovima ka tom web sajtu. A sa druge strane slabi izlaznim linkovima sa tog web sajta.

Pored Google platforme koja konstatno prati i meri link juice, postoje i korisnici (surfer ili user) koji dodatno odlučuju koji je sadržaj relevantan. Ovaj čin daje subjektivni uticaj na SEO proces.

seo optimizacija megafon 2

Tradicionalna tehnika SEO u jednom trenutku prelazi u Search Experience Optimization.  Možemo ga definisati kao skup strategija i tehnika koje doprinose uvećanju vrednosti online sadržaja u očima korisnika (optimizacija za korisnike). Na taj način se se postiže povećanje ranga na rezultatima besplatne (organske) pretrage (Google pretraživače).

SEO optimizaciju sajtova na domaćem internet području često se naziva u praksi SEO Srbija.

SEO optimizacija kao najdinamičnija IT oblast

SEO profesionalna optimizacija sajta sa aspekta promena u IT sektoru, spada u red  najdinamičnijih oblasti. Postoje neke činjenice da Google, ali i ostali popularni pretraživači svakoga dana menjaju vrednosni uticaj pojedinačnih faktora.

Ogromna dinamika inovacija donosi izazove i poteškoće SEO stručnjacima koji optimizuju sajt na pretraživačima. Svakodnevno svedočimo da se na internetu pojavljuje do čak 25% unikatno novih fraza i izraza, što čini SEO optimizaciju vrlo zahtevnom disciplinom internet marketinga.

Ko zaslužuje prvo mesti na Google pretrazi?

Uspeh mogu ostvariti isključivo SEO iskustvo, percipiranje aktuelnih smernica za webmastere, analiza relevantnih izvora znanja, konstantno usavršavanje, procena znanja, praćenje trendova.

Važnost sadržaja za SEO optimizaciju

Priprema sadržaja za web sajtove se bitno razlikuje od pripreme sadržaja za druge vrste medija. Sadržaji Vašeg sajta treba da unesu dodatu vrednost u odnosu na sve objavljene aktuelne  sadržaje a koji se odnose na ključne reči koje upućuju klijente do usluga ili proizvoda koje Vaša kompanija nudi.

On page SEO optimizacija svake stranice na web sajtu

Ispravna On page optimizacija podrazumeva kvalitetno kreiran sadržaj koji treba da donese dodatnu vrednost. Istovremeno treba da bude pravilno konstruisan kako za korisnike koji pretražuju, tako i za pretraživače.

Konstrukcija i SEO optimizacija web sajta

Svaka web stranica treba da ispunjava svoj zadatak u konstrukciji sajta. Sve stranice na web sajtu počevši od  početne, pa do kontakt stranice i blog postova treba da imaju jedinstvene meta tagove: Title (naslov), tagove H1, H2, H3, H4, kao i H5 I H6 ako je potrebno, kao i Description (opis), Alt tagove i sl.

Kompletan sajt treba da ima pravilno konfigurisanu robots datoteku, XML mapu, optimizovan Java script, CSS, Ajax,…).  Ponavljanje sadržaja na stranicama web sajta treba izbegavati.

Analiza konkurencije na pretraživaču

Kako bismo postavili ispravnu SEO strategiju neophodno je da se uradi analiza konkurencije na pretrazi. Analiza predstavlja detaljni skrining konkurentskih sajtova koji se nalaze na prvoj stranici Google pretrage.

Izuzetno je važno kreirati kvalitetne sadržaje i linkove. Svakako moramo razumeti da istu analizu našeg web sajta radi i konkurentska kompanija. Sve ovo SEO posao čini još dinamičnijim.

Želite da se vaš brend bolje čuje?