nasa vizija animacija

Naša Vizija

Megafon Studio je, nakon gotovo dvodecenijskog poslovanja, pokazao stručnost u oblasti kojom se bavi. Megafon Studio redovno prati inovacije i tehnološki razvoj tržišta. Svoje poslovanje usaglašava sa novim uslovima i trendovima koji se nameću na tržištu. Cilj poslovanja jeste kontinuirani razvoj Digitalnog, Advertising i Consulting sektora.

advertajzing-megafon-foto

Planovi u sektoru Megafon Advertising jesu svakako nastavak razvoja servisa, koji klijentima pruža sveobuhvatnu i stručnu uslugu. Potpuna usluga od kreiranja strategije do realizacije kampanje u skladu sa svim pratećim elementima, kao i zahtevima tržišta. U okviru Advertising sektora Megafon je tokom prethodnog perioda poslovanja pokazao izuzetne rezultate. Više puta nagrađivan za najboljeg dilera u oblasti prodaje za određene medije. Brinemo se o reputaciji, najvrednijoj svojini naših klijenata, koristeći iskustvo, znanje, veštine i tehnologije.

digital-megafon-foto

Megafon Digital je trenutno dominantan sektor u poslovanju. Činjenica je da uspešno sarađujemo nekoliko godina sa kompanijama Google i Facebook. U okviru portfolija imamo brojne uspešno realizovane kampanje. Potencijali tržišta su veliki. Megafon Digital planira da u oblasti internet marketinga bude među vodećim agencijama koje klijentima nude kvalitetnu uslugu i stručnost u savetovanju.

trening-centar-megafon-foto2

Megafon Consulting Centar kao sektor koji konstatno raste i razvija. Megafon consulting centar ima za cilj da postane značajan medijator u međunarodnoj trgovini. Ogromno iskustvo u savetovanju privrednika i značajna baza međunarodnih kontakata doprineće širenju Megafona na međunarodnom tržištu. U okviru Megafon Consulting centra razvija se sektor treninga i edukacije koji ima za cilj razvoj i pozicioniranje na regionalnom tržištu.

Želite da se vaš brend bolje čuje?