Content marketingom stvaramo relevantni sadržaj

Content marketing i njegove SEO prednosti – Živimo u digitalnom svetu, svi smo danas online i poslovanje se više ne može zamisliti bez digitalnog sadržaja. Klijentima dajemo konstruktivne savete i informacije koje će im pomoći kako da unaprede posao.

Content marketingom stvaramo relevantni sadržaj s ciljem da korisnike zaintrigiramo i podstaknemo na kupovinu proizvoda ili usluga. Ovakav sadržaj pre svega kreiramo kako bismo privukli publiku. Takvim kvalitetnim i planiranim contentom cilj nam je postaviti brend na viši nivo. Uz to cilj nije stvaranje prodajnog sadržaja, već kreiranje korisnog, zanimljivog i relevantnog contenta koji daje odgovore na pitanja, koji edukuje kao i rešava određeni problem.

Content marketing je proces kreiranja i deljenja sadržaja koji pretvara potencijalne korisnike i našu ciljnu grupu u stalne kupce. Ovakva marketinška strategija je izuzetno popularna kod otvaranja web shopa jer ima dugoročne SEO prednosti.

Najvažnija stvar pre kreiranja sadržaja je u potpunosti upoznati brend, a zatim osobe kojima se planiramo obratiti. Što bolje definišemo potencijalnog klijenta, to će i naš sadržaj biti precizniji, prilagođeniji i privlačniji. Analiza konkurencije i njihovog načina poslovanja bitna je kako bismo stvorili što inovativniji i kvalitetniji sadržaj. Na temelju dobijenih informacija izraditi strategiju kojom ćemo isticati prednosti brenda.

“Bitnim sadržajem privlači se kupac i brend se podiže na viši nivo”

U fokusu ima potrebe korisnika

Content marketing okrenut je prema potrebama korisnika. Njegov primarni cilj je savetovanje, edukacija i zabava publike. Vrlo je bitno da naše teme budu relevantne i da nude vrednost ciljanoj publici, odnosno, krajnjem klijentu. U temelju nije prodaja, već pre svega povećana i kvalitetna interakcija s publikom kako bismo razvili osećaj povezanosti s brendom. Ovakav sadržaj odnosi se na stvaranje kreativnog novog sadržaja i optimizaciju postojećeg sadržaja.

Content marketingom stvaramo sadržaj kojim ćemo privući potencijalne kupce i od prvobitne ideje načiniti prepoznatljiv proizvod. Takođe, za uspešan content marketing potreban je kvalitetan brending, razvijena empatija prema korisnicima, precizno planirana i definisana strategija, svestranost, smislenost i kreativnost.

Content marketing i njegove SEO prednosti – Content marketing je deo inbound marketinga, a najpopularniji primeri content marketinga su blog, newsletter, infografike, e-knjige, webinari, video, kao i sadržaj na društvenim mrežama.

Kvalitetan, edukativan i relevantan content jedan je od važnijih faktora koje Google uzima u obzir prilikom rangiranja web stranice. Nekad je bilo dovoljno napisati članak od 500 reči. Danas je to gotovo nemoguće ukoliko želite postići ozbiljne organske rezultate pretrage za tražene pojmove.

Autentičan sadržaj na web pretraživaču

Važno je da web ima verodostojan, autentičan i koristan sadržaj te odgovarajuće ključne reči koje će povećati posećenost stranice, a onda i popularnost, tj. relevantnost na pretraživačima.

Ljudi na pretrazi traže informacije ili odgovore na pitanja koja ih zanimaju. S druge strane, svaki brend ili klijent želi da mu stranica bude posećena, a SEO spaja upravo to dvoje. SEO ne postoji bez content marketinga i content marketing ne postoji bez SEO-a. SEO kampanja neće biti uspešna ako se na nju ne primeni i content marketing, a content marketing isporučiće željene rezultate jedino ako se optimizira prema SEO pravilima.

Content marketing i njegove SEO prednosti – Za kvalitetnu optimizaciju treba izdvojiti mnogo vremena, truda i konstantno pratiti promene u algoritmima pretraživanja. Google Keyword planner je alat koji dolazi u sklopu Google Ads-a. Osim što prikazuje ključne reči, prikazuje i mesečni broj pretraživanja, te predlaže nove ključne reči.

Budućnost marketinga je nezamisliva bez kvalitetnog, efikasnog i atraktivnog sadržaja. Rezultat uspešnog sadržajnog marketinga je stvaranje bliskog odnosa s ciljanom publikom koja će se onda odlučiti na Vaše usluge. Marketinške tekstove, content za društvene mreže i objave za medije potrebno je lekturisati i stilski i terminološki prilagoditi brendu.

Lektura čini stilsko uređivanje celokupnog teksta, te ispravljanje jezičkih grešaka u skladu sa pravilima. Dobro lekturisan tekst doprineće jasnoći, preciznosti i čitkosti teksta. Cilj lektora je oblikovati tekst i učiniti ga takvim da čitaocima svu pažnju usmeri na sadržaj teksta.

“Recept za uspeh na digitalnom tržištu je produkcija kvalitetnog i edukativnog contenta uz njegovo optimiziranje prema SEO pravilima.”

Želite da se vaš brend bolje čuje?