CRM

Customer relationship management

CRM – Reč koja se sve češće čuje u poslovnim krugovima kod ljudi koji se bave prodajom. Do pre nekoliko godina CRM sistem ili CRM softver je koristilo veoma mali broj firmi u Srbiji. Danas je taj broj kompanija sve veći.

CRM dashboard mockup

Šta vam omogućava jedan CRM sistem i zašto je baš Vašoj kompaniji neophodan?

CRM sistem  – Svakodnevno se suočavate sa velikim brojem odluka u vezi sa poslovanjem koje morate doneti brzo. Nažalost, nedostaju Vam informacije na osnovu kojih biste te odluke doneli.

Fluktuacija zaposlenih je relativno velika. Šta će se dogoditi sa klijentima ukoliko Vam  komercijalista napusti kompaniju ili pređe na drugo radno mesto? Dugotrajno i mukotrpno traženje informacija po dokumentaciji i radnim excel fajlovima kako bi se pronašle relevatne informacije.

Centralizovane informacije koje su dostupne u svakom momentu na svakom Vašem uređaju. Zamislite situaciju u kojoj morate da čekate u kancelariji kako biste došli do informacije koja Vam  je potrebna. Situacija u kojoj morate pozivati kolege koji su u kancelariji kako bi Vam dostavili tražene informacije.

Klijent Vam je nezadovoljan, a Vi ne znate zbog čega?

CRM softver Vam obezbeđuje izuzetan pregled rada sa Vašim klijentom. Omogućava Vam brz uvid u njegovo trenutno stanje, kako finansijsko tako i ljudsku stranu njegovog poslovanja sa Vama.

Izveštavanje – Možda jedna od najbitnijih stvari u današnjem poslovanju. Zamislite da Vas najbitniji izveštaji čekaju u email inbox svakog jutra sa najnovijim informacijama koje su Vam potrebne. Poslovanje bi Vam učinilo mnogo lakšim!

CRM-dashboard-mockup-controlna-tabla-menu-megafon-2

Mogućnosti koje CRM sistem poseduje su ogromne i proširive

CRM sistem koju nudimo u okviru Megafon Digital usluga je jedinstvena aplikacija. Njena jedinstvenost se ogleda u tome što obezbeđuje ogromne mogućnosti. Potpuno se usaglašava sa Vašim poslovnim procesima. Nakon implementacije CRM programa očekuje se olakšan rad, funkcionalnost i znatno uspešnije poslovanje.

Mogućnosti koje nudi  CRM su velike i proširive. Poslovanje u skladu sa CRM sistemom doprineće ostvarenju postavljenih targeta, uvećanju broja zadovoljnih klijenata, jačanje veze brenda i klijenta, kao i organizovaniji timski rad.

GCORS CRM sistem

Licenca – paketi

GCORS authorized partner megafon 2 500px

Starter A

30

korisnik/mesečno
 • DO 10 KORISNIKA
 • Plaćanje je godišnje

 

Prijavi se za DEMO!

Small Business B

25

korisnik/mesečno
 • OD 11 DO 50 KORISNIKA
 • Plaćanje je godišnje

 

Prijavi se za DEMO!

Enterprise C

20

korisnik/mesečno
 • VIŠE OD 50 KORISNIKA
 • Plaćanje je godišnje

 

Prijavi se za DEMO!

CRM sistem koji nudimo, inače prvi srpski CRM softver, automatizuje i usmerava finansijske, biznis i prodajne procese u cilju što uspešnijeg vođenja poslovnih procesa.

Customer Relationship Management (CRM) je softverski paket za upravljanje odnosom s klijentima, gde je korisnik fokus softverske aplikacije.

Njegova svrha jeste da pruži što efikasniju korelaciju s klijentima, u procesu od unošenja i kvalifikovanja partnera, praćenja i unapređivanje procesa prodaje i marketing kampanja, do održavanja konzistentnosti kompletnog sistema za podršku korisnicima.

Kako bi poboljšale prodajne rezultate i opstale na izuzetno konkurentnom tržištu, današnje kompanije bi trebalo da krenu sa usvajanjem novih načina poslovanja, koji se ogledaju kroz:

1

Clever advertising (Pametno oglašavanje)

S planiranjem i pokretanjem kampanja uz praćenje rezultata tokom celog procesa oglašavanja
2

Sales efficiency (Efikasnija prodaja)

Gde je fokus na bitnim činjenicama s ciljem da se posao što uspešnije i brže završi
3

Customer care (Briga o korisnicima)

Kako bi stekli nove a istovremeno zadržali postojeće klijente, pružajući im odgovornu i efikasnu uslugu

Glavne aktere tržišne utakmice predstavljaju kupci. Danas, u vreme IT revolucije, oni praktično imaju najveću moć jer poseduju internet pretragu. Jednim klikom dolaze do konkurentskih sajtova i web prodavnica, upoređuju cene i proizvode, istražuju novitete, pronalaze jeftinije artikle.

Danas su odnosi sa kupcima gotovo najvrednija imovina jednog preduzeća.

CRM sistem – način da se kompanije prilagode kupcima

Ukoliko kompanije žele da opstanu na tržištu moraju da krenu da se prilagođavaju kupcima. Iako većina preduzeća smatra da im je kupac na prvom mestu, to u realnosti ne izgleda baš tako. Najveći broj njih na prvo mesto postavilo je kvalitet proizvoda.

Proces oblikovanja preduzeća koje želli da bude okrenuto kupcima počinje strategijom CRM-a (Customer Relationship Management).

Što više podataka o kupcu, veći procenat pružene pažnje, predstavlja veću šansu da se taj kupac zadrži i postane lojalan kupac. To je jedan od zadataka CRM – zadržati kupca! Činjenica je da 70% kupaca nezadovoljnih uslugom odlaze kod konkurenta, dok je samo 15% nezadovoljno kvalitetom proizvoda.

Takođe, činjenica je da su troškovi pridobijanja novog kupca pet puta veći od troškova zadržavanja postojećeg kupca.

Preduzeća  koja imaju razvijen CRM koncept:

 • Rastu oko 60% brže od konkurencije koja nema razvijen CRM
 • Proširuju udeo na tržištu za 7% godišnje
 • Naplaćuju oko 10% višu cenu svojih usluga i proizvoda
 • Ostvaruju povratak od investiranog
 • Povećanje odanosti klijenata za samo 5%, može da poveća profitabilnost od 20%  do 80%

CRM softver je strateško rešenje koje unapređuje poslovanje, pospešuje produktivnost svake kompanije. Realna vrednost posedovanja CRM leži u istinskom razumevanju potreba Vaših kupaca. Kupci uglavnom znaju šta žele. Ne treba propuštati priliku da im se pruži što kvalitetnija usluga koju žele.

CRM će Vam olakšati poslovanje a kompanija će biti nagrađena.

Grana delatnosti koja ne koristi CRM softver praktično ne postoji. U zapadnim zemljama gotovo sve kompanije ga koriste i predstavlja standard u poslovanju. CRM je vrlo ekonomičan, povratak investicije je izuzetno brz. Kreiranje poslovnih procesa i formulara je brzo i otvara nove mogućnosti.

 • Ukoliko želite da unapredite poslovanje Vaše kompanije pozovite nas!
 • Ukoliko niste sigurno šta je CRM pozovite nas i mi ćemo Vam objasniti.
 • Ukoliko želite da Vam predložimo mogućnosti unapređenja Vašeg poslovanja putem CRM-a, pozovite nas kako bismo Vam na prezentaciji pojasniti benefite CRM-a

Koraci u implementaciji CRM sistema su:

1

Kontakt

Kontaktirajte nas i zakažite sastanak
2

Sastanak

Na sastanku ćete nam izneti osnovne segmente poslovnog procesa koji će biti deo korisničkog zahteva pri implementaciji CRM Sistema
3

Kreiranje korisničkog zahteva

Konsultanti će kreirati korisnički zahtev koji će objediniti sve Vaše zahteve u vezi sa poslovnim procesom preduzeća
4

Definisanje vrednosti radova

Definiše se vrednost radova na implementaciji CRM sistema Vaše kompanije
5

Ugovor i start

Potpisuje se ugovor o implementaciji i startuje sa radom
6

Obuka zaposlenih

Nakon implementacije vrši se obuka Vaših zaposlenih koju drže naši konsultanti
7

Obezbeđena tehnička podrška

Tokom celog perioda rada na CRM sistemu obezbeđena Vam je tehnička podrška
8

Licenca

Licenca na korišćenje CRM sistema se plaća godišnje za svakog korisnika
Troškovi implementacije
CRM sistema su:
 • Trošak izrade korisničkog zahteva od strane stručnog konsultanta
 • Trošak implementacije CRM sistema prema korisničkom zahtevu
 • Trošak godišnjeg plaćanja licence za korišćenje CRM sistema

Želite da se vaš brend bolje čuje?