Trenerski tim

trenerski-tim

Milan TUKIĆ

(rođ.1960), zanimanje hemijski tehnolog.

Prethodni poslovi i aktivnosti:

 • Profesionalni funkcioner u organizaciji mladih Banja Luka.
 • Vlasnik i direktor privatnog preduzeća. P.P. «Grand»
 • Direktor DP «Omladinski centar» Banja Luka
 • Direktor «Media Centar Prelom» Banja Luka
 • Profesionalno angažovan u Glavnom Odboru SNSD kao Izvršni sekretar za odnose sa javnošću.
 • 2006.-2010 zaposlen u Vijeću naroda RS, kao profesionalni Delegat.
 • 2010. – zaposlen u VN RS kao profesionalni Delegat i Predsednik Kluba delegata iz reda srpskog naroda
 • Jedan od pokretača i direktor političkog magazina «Prelom» (1992. – 1998.)
 • Osnivač i direktor časopisa za selo i poljoprivredu «Naše selo» (2002.-2004.)
 • Osnivač i član redakcije časopisa „Argumenti“ 2006.
 • Predavač – trener «Fondacija Nenad Baštinac» Laktaši
 • Predavač i trener «Kalenderevo Društva» Ljubljana
 • Predavač fondacije „Fridrich Ebert Štiftung“ Nemačka u BiH.
 • Predavač na projektima Vijeća Evrope u BiH
 • Osnivač i trener NVO „Udruženi demokrati“ Banja Luka
 • Sertifikovani trener „CEFE Internacional“
 • Sertifikovani trener „Pro-Net“ Nemačka
 • Trener i voditelj „SNSD Trening centra“ Banja Luka
 • Svršeni NLP practitiiner, NLP Centar Beograd
 • Trener i predavač “Megafon Regionalni trening centar Beograd”

Za 15 godina rada više od hiljadu dana trenerskog iskustva.
Uža specijalnost:

 • komunikacijske veštine
 • razvoj preduzetničkih veština
 • politički menadžment
 • motivacijski seminari
 • medija treninzi
 • razvoj kreativnosti

Društveni i politički angažman:

 • Član rukovodstva Saveza Socijalističke Omladine- SSO BiH
 • Osnivač i prvi generalni sekretar «Socijalno-liberalne stranke» RS (1992.-1998.)
 • Odbornik u Skupštini grada Banja luka, SLS RS: ( u mandatu 1990-1997)
 • Glavni menadžer kampanje SLS RS za izbore: 1996., 1997., 1998.
 • Član Glavnog odbora SNSD od 1999.-
 • Direktor komunikacija u Glavnom izbornom štabu SNSD, Izborna kampanja u BiH: 2000. 2002., 2004. 2006. 2007. 2008. 2010. 2012. 2014.

Oženjen, otac dvoje dece. Živi i radi u Banja Luci i Beogradu.

Aleksandar Dodik

(rođ.1969) u Sarajevu. Zanimanje dipl. mašinski inženjer.

Od 1998. Godine živi i radi u Banjaluci i celom regionu. Područje interesovanja – Preduzetništvo.

U svom radu uspešno kombinuje teoretsko znanje i praktično iskustvo. U prethodnom radu je stekao ekstenzivno znanje u području preduzetništva, poslovnog planiranja, klasterizacije, organizacijskih veština i razvoja resursa lokalnih zajednica. Takođe, posedovanje velikog iskustva u razvoju političkih partija i mladih političara, kao i u analizi političke situacije.

Iskustvo u preduzetničkom poslu preko deset godina stekao i kao vlasnik privatne firme.

Poslovi i aktivnosti:

 • Predsednik odbora asocijacije Centar za preduzetničke inicijative
 • Predsednik asocijacije CEFE trenera u BiH.
 • Trener I predavač “Megafon Regionalni Trening centar”
 • Preko 1000 dana treninga u strateškom planiranju i razvoju kapaciteta različitih vladinih I nevladinih organizacija.

Specijalnost:

 • Preduzetništvo
 • Poslovno planiranje
 • Klasterizacija
 • Političke partije
 • Organizacija
 • CEFE treninzi
 • Strateško planiranje
 • Izgradnja i podizanje kapaciteta