Izgradnja preduzetničkih kompetencija CEFE

preduzetnicka-kompetencija

CEFE (Competent Economy through Formation of Enterprises – Kompetentna ekonomija formiranjem preduzeća) predstavlja obiman skup instrumenata za obuku koji se služi akciono-orjentisanim prilazom i metodom učenja na osnovu iskustva. CEFE program je usmjeren razvijanju i povećanju kvalitete poslovnog menadžmenta i ličnih sposobnosti širokog spektra ciljnih grupa, uglavnom u kontekstu stvaranja dohodka, zapošljavanja i ekonomskog razvoja.

CEFE se kao trening temelji na pretpostavci da bogaćenje društva bitno zavisi od njegovih ljudskih resursa, i što su ti ljudi produktivniji i odgovorniji, bogatstvo te zemlje će biti veće. CEFE se tokom godina razvio iz metode treniranja pojedinaca koji žele da osnuju sopstveno preduzeće, u dalekosežnu trening-metodologiju koja je koncipirana da probudi preduzetničko ponašanje i kompetenciju u različitim situacijama. Osnovna pretpostavka je da su ljudi sa jasnom vizijom svojih ciljeva i sposobnošću da ih ostvare daleko pogodniji da postanu produktivni članovi društva.

CEFE se pokazao kao veoma uspešan način pomaganja malih i srednjih preduzeća, zaposlenosti, ekonomskog i rasta dohodka. Glavni zaključak oficijelne evaluacije nemačkog Ministarstva za ekonomsku saradnju pokazuje sledeće:

Učesnici su deklarisali CEFE kao koristan ili veoma koristan

98%
98% od ukupnog broja preduzetnika sa po 1-2 zaposlena i 100% od ukupnog broja preduzetnika sa po 6-10 zaposlenih su tvrdili da se njihov prihod i promet povećao bar za 30% posle završenog CEFE treninga

Sa kursa treninga potencijalnih preduzetnika 44% nije započelo sa biznisom, dok su 45% postali uspešni preduzetnici.
45%

104US $
Gledajući na zaposlenost značajno je brojčano povećanje nakon CEFE treninga sa u proseku 4 novostvorena radna mesta po učesniku uz prosečne troškove od 104 US $ po radnom mestu.

Udeo žena na CEFE treninzima iznosi oko 38%. Pošto je trening podijeljen na nekoliko modula, to je omogućilo ženama i drugim učesnicima sa malo slobodnog vremena da ipak učestvuju na njima.
38%

Postoji šest glavnih etapa u programu CEFE treninga bez obzira na ciljne grupe. Prva etapa je svesnost, u kojoj su učesnici podstaknuti da ispitaju, ko su oni, da razjasne njihove lične vrednosti i ocene svoju ličnost, svoje motive, sposobnost i snalažljivost. Druga etapa je akceptiranje ili prepoznavanje sopstvenih prednosti i nedostataka – ne treba svako biti vođa, ali kreativnost, inovativnost i kompetentnost donose korist svakoj profesiji. Treća etapa se odnosi na određivanje ciljeva, gde je naglasak na razvijanju jasne svrhe sopstvenih kratkoročnih i dugoročnih životnih ciljeva. Četvrta etapa obuhvata razvijanje strategija ili akcionih planova koji su orjentisani na ostvarivanje rasta. To se obavlja nakon analiziranja važnih komponenti gore navedenih šest faktora uključujući i poboljšanje znanja iz ekonomije i preduzetničkog donošenja odluka. Peta etapa je neposredno iskustvo, gde je naglasak na konkretnom radu; strukturisano učenje iskustava i susretanje sa situacijama iz stvarnog života pomaže u proširivanju onog iskustva kojim se ispituju, ocenjuju i prilagođavaju strategije. Poslednja etapa je transformacija i osposobljavanje gde se stečene kompetencije svrstavaju zajedno u šablon, u kojem se lične prednosti i slabosti usklađuju sa ciljevima.

Metodologija CEFE-treninga se primenjivala u različitim situacijama. U centru pažnje ipak ostaje podsticaj rasta razvojnog procesa malih i srednjih preduzeća, gde je naglasak kod kurseva sa preduzetnicima na poboljšanju njihovih poslovnih kompetencija, dok se sa zaposlenima iz nadležnih institucija i onih koje pružaju podršku preduzećima više pažnje poklanja stvaranju pozitivnih okvirnih uslova na makro i mezo nivou.

CEFE sveobuhvatni princip vođenja treninga je deo čitavog procesa koji se stekao kroz vreme i energiju koje su učesnici morali da ulože u veoma zahtevno planiranje svakog kursa. Krećući se kroz ove etape od svesnosti do transformacije učesniku je data mogućnost da doživi lični napredak i da više razvija preduzetnički prilaz životu. Ukupna osposobljenost je u direktnoj proporciji sa investicijom učesnika i sa povećanjem ekonomskih mogućnosti.

CEFE metoda promocije preduzetništva predstavlja sintezu istraživanja preduzeća, teorije i primene, i veze ekonomskog rasta sa više i bolje kvalifikovanim zaposlenjem i višim ličnim dohodkom. Njegova prednost se ogleda u tome što se naročita pažnja poklanja praktičnim rezultatima. Ova metoda se široko koristi u sektorima kao što su razvoj malih i srednjih preduzeća, rekonstrukcija i privatizacija, menadzment-trening, stručni trening, obrazovanje, seoski i gradski razvoj, programi za izbeglice i njihovu reintegraciju kao i kreditni programi.

CEFE je tokom poslednjih sedam godina uveden u 130 zemalja. Internacionalna CEFE mreža sa svojih više od 1500 partnerskih institucija i 3000 trenera širom sveta dobija podršku od 150 donatorskih agencija. CEFE International koordinira ovu mrežu, koja je najpre implementirana od strane Nemačkog društva za tehničku saradnju a sada organizovana kao privatna organizacija.