Doming – Outdoor kampanja

Za kompaniju Doming radili smo outdoor kampanju u vidu bilborda sa fokusom na promociju proizvoda i akcije.

KLIJENT

Doming

USLUGA
Grafički dizajn
TIP PROJEKTA
Outdoor kampanja – bilbordi
doming-bilbord-kampanja