Regionalni trening centar

Megafon Trening centar je regionalni trening centar koji je nastao iz potrebe da se iskustva koja su stečena edukacijama različitih društvenih struktura u regionu prenesu i na tržište Srbije. Saznanje da je informacija trenutno dostupna svim pojedincima i grupama u društvu i privredi uopšte, dovela je do formiranja stava o tome da će jedino veština koju neko poseduje biti ključni faktor koji će omogućiti prednost u odnosu na konkurenciju na tržištu.

U Megafon Trening centru uposleno je preko dvadeset sertifikovanih trenera, sa velikim iskustvom u radu sa pojedincima različitih obrazovnih struktura. U okviru Trening centra u Beogradu posedujemo opremljenu konferencijsku salu za grupe do 15 polaznika. Treninzi za veće grupe polaznika se organizuju putem iznajmljivanja konferencijskih sala.

Megafon Regionalni Trening Centar u radu se koristi CEFE metolodologijom, koja je akreditovana I priznata od strane najpoznatijih međunarodnih institucija:
CEFE International iz Nemačke koja predstavlja i matičnu organizaciju i deluje u, preko 130 zemalja u svetu.
Međunarodnih institucija koje godinama podržavaju I finansiraju CEFE projekte (GIZ, USAID, UNDP, Evropska komisija).

Trenerski tim čini preko 20 sertifikovanih CEFE trenera u regionu koji svaki iza sebe ima preko 1000 dana održanih treninga, I koji će svoje znanje I iskustvo pokušati da prenesu na Vas.

Široka je paleta oblasti i veština koje nudimo u okviru Megafon Trening centra, ali užu specijalnost predstavljaju, svakako, preduzetništvo i komunikacije. Na treninzima se kombinuje teoretsko i praktično iskustvo, koristeći se u radu CEFE metodologijom, kao načinom da se pruži primat iskustvenom u odnosu nad teorijskim. Grupa sertifikovanih trenera u okviru Megafon trening centra poseduje preko 10.000 dana uspešno realizovanih treninga na području BiH, Kosova, Crne Gore , Srbije i ostatka Jugoistočne Evrope.

Megafon treneri su u prethodnom radu stekli ekstenzivno znanje u području preduzetništva, poslovnog planiranja, klasterizacije, organizacionih veština i razvoja resursa lokalnih zajednica, organizacije team buildinga i sl. Takođe, poseduju veliko iskustvo u razvoju strukture političkih partija i mladih političara, kao i iskustvo u analizi političke situacije. Specijalnosti: preduzetništvo, poslovno planiranje, klasterizacija, političke partije, organizacija, CEFE treninzi, strateško planiranje, izgradnja i podizanje kapaciteta.

Za više informacija o Megafon Treningu centru možete nas kontaktirati putem email: zoran@megafon.rs, ili pozivom na tel: +381 63 589 894.